Tại sao nên sử dụng dịch vụ quảng cáo facebook?
Thống kê cho thấy  05/2014 tại Việt Nam đã có 24 triệu người sử dụng facebook và con số này ngày một gia tăng. Trong đó,số người dùng tập trung từ 18-30 tuổi và chủ yếu ở 2 thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.Với con số lớn như vậy, quảng cáo trên facebook có thể giúp bạn quảng bá hình ảnh,thông tin sản phẩm của mình tiếp cận tới tới hàng triệu người dùng,có thể phân loại đối tượng cụ thể (thời gian, giới tính, độ tuổi, vùng miền, các sở thích, ….etc)

Facebook Marketing là quảng cáo đặc tính lan truyền cao, hiệu quả cao hơn các quảng cáo truyền thống trước đây. Nếu như bạn đi phát tờ rơi bạn sẽ chỉ tiếp cận được khách hàng tiềm năng 1 lần, còn đối với  Facebook Marketing, bạn có thể tiếp cận những khách hàng tiềm năng thông qua tương tác trên fanpage hàng ngày.