BBG FACEBOOK MARKETING

BBG FACEBOOK MARKETING

FACEBOOK MARKETING là dịch vụ quảng cáo trên facebook, cho phép thông tin quảng cáo của các công ty, tổ chức, cá nhân được hiển thị trên mạng xã hội Facebook. Quảng cáo trên mạng xã hội Facebook được xem là một trong những nhà phân phối quảng cáo lớn nhất hiện nay, với con số hơn 20 triệu người dùng tại Viêt Nam khiến quảng cáo FACEBOOK MARKETING ngày càng hấp dẫn, thu hút. FACEBOOK MARKETING là mạng xã hội quảng cáo thông minh được biểu thị rõ dàng dựa trên thời gian, tuổi, giới tính, sở thích, vùng miền